tủ locker

Showing all 8 results

Khối tiểu học

Việc trang bị school locker cho các trường tiểu học là điều vô cùng cần thiết để giúp các bé bảo quản sách vở, bút thước của mình cẩn thận, giúp các em tránh được việc mang vác sách vở cồng kềnh, nặng nề, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, school locker còn được dùng để trang trí lớp học, giúp môi trường học đường trở nên thẩm mỹ, gọn gàng hơn.

Liên hệ đặt hàng

Việc trang bị school locker cho các trường tiểu học là điều vô cùng cần thiết để giúp các bé bảo quản sách vở, bút thước của mình cẩn thận, giúp các em tránh được việc mang vác sách vở cồng kềnh, nặng nề, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, school locker còn được dùng để trang trí lớp học, giúp môi trường học đường trở nên thẩm mỹ, gọn gàng hơn.

Các loại khóa tương thích