tủ locker

Showing all 10 results

Thư viện

Thư viện là một bộ phận cơ sở vật chất thiết yếu trong trường học, đóng vai trò quan trọng trong công tác phát triển khả năng tự học của học sinh sinh viên.Việc trang bị tủ locker tại các thư viện, phòng thể thao tập trung là yêu cầu cơ bản, không thể thiếu để các bạn học sinh, sinh viên có thể gửi đồ mỗi khi đến đọc sách, tra cứu thông tin tại đây.Với hệ thống tủ locker chất lượng, học sinh, sinh viên nhà trường sẽ được trải nghiệm một không gian học tập không kém phần bổ ích và chuyên nghiệp.

Liên hệ đặt hàng

Thư viện là một bộ phận cơ sở vật chất thiết yếu trong trường học, đóng vai trò quan trọng trong công tác phát triển khả năng tự học của học sinh sinh viên.

Việc trang bị tủ locker tại các thư viện, phòng thể thao tập trung là yêu cầu cơ bản, không thể thiếu để các bạn học sinh, sinh viên có thể gửi đồ mỗi khi đến đọc sách, tra cứu thông tin tại đây.

Với hệ thống tủ locker chất lượng, học sinh, sinh viên nhà trường sẽ được trải nghiệm một không gian học tập không kém phần bổ ích và chuyên nghiệp.

Các loại khóa tương thích