Locker sinh viên

Bước sang lứa tuổi sinh viên đánh dấu bước trưởng thành của một con người. Những định hướng về nghề nghiệp trong tương lai, những kế hoạch cần thực hiện làm cho các bạn sinh viên luôn bận rộn. Hệ thống tủ locker được trang bị trong trường giúp cho các bạn sinh viên có nơi lưu trữ đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập… Sinh viên an tâm học tập vững bước trên con đường tương lai.

Secure your lockers with these locks

Khóa Điện Tử

Khóa điện tử DL2001T

Khóa Cơ

Khóa Chìa

Bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn về giải pháp để đưa ra quyết định lựa chọn dòng tủ phù hợp với mô hình dự án?

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được giải pháp phù hợp nhất

Liên hệ ngay