e Smart Lock – Standalone Offline của Locker & Lock là một trong những giải pháp toàn diện cho tất cả các mô hình vận hành đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ hơn với Hệ thống Locker của mình.

Với sự kết hợp giữa những chiếc khoá Locker thông minh và phần mềm do Locker & Lock xây dựng bạn có thể lập trình khóa dễ dàng bằng một Thẻ cài đặt ( Setup Card ) cho hệ thống Locker của mình để phù hợp với nhu cầu hoạt động.

Những chiếc khoá Locker thông minh này có thể dễ dàng lắp trên những tủ Locker làm bằng đa dạng loại vật liệu khác nhau, bao gồm kim loại, thủy tinh, gỗ và laminate,… với mọi độ dày.

Mô tả

e Smart Lock – Standalone Offline cung cấp cho bạn khả năng quản lý tuy đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, bao gồm:

 • Quản lý tài khoản, phân quyền người dùng;
 • Phát hành thẻ/vòng tay cho người dùng;
 • Kiểm tra thông tin thẻ đã phát hành;
 • Kiểm tra lịch sử thời gian thực và kiểm tra thông số khóa bằng thẻ;
 • Bảo trì và cập nhật Firmware Khoá bằng Thẻ
 • Lưu và xuất báo cáo;

Hoạt động dựa trên thời gian

Thời gian hoạt động giới hạn

Khóa sẽ được mở/đóng tự động tại một số thời điểm nhất định. Bạn cũng có thể đặt giới hạn thời gian khóa trên thẻ của người dùng ( thẻ ra vào, thẻ nhân viên,…) trong một khoảng thời gian giới hạn, khóa sẽ chỉ hoạt động trong thời gian đã được thiết lập. Trong trường hợp khẩn cấp, chỉ có thẻ Master mới có thể mở khóa.

Thiết lập 3 khung giờ hoạt động riêng biệt

Thích hợp cho việc chia ca cho nhân viên, hoặc thay đổi mục đích sử dụng trong từng khung giờ của ngày.

Đa dạng chế độ hoạt động

Chế độ lựa chọn tự do

 • Người dùng có thể chọn bất kỳ tủ nào trống để sử dụng.
 • Có thể lập trình để làm cho đèn LED nhấp nháy để biểu thị tủ khóa đang được sử dụng .
 • Có thể lập trình để sử dụng nhiều tủ khóa (tối đa 5) với một thẻ Người dùng (Một thẻ – Nhiều khóa)
 • Có thể lập trình cho hoạt động dựa trên thời gian

Chế độ được chỉ định

 • Người dùng chỉ có thể sử dụng một tủ khóa còn trống được chỉ định bởi phần mềm SmartLocker
 • Có thể lập trình để sử dụng nhiều tủ khóa (tối đa 5) với một thẻ Người dùng. (Một thẻ – Nhiều khóa)
 • Có thể lập trình để sử dụng nhiều thẻ Người dùng (tối đa 8) vào một tủ khóa (Nhiều người dùng – Một Khoá)