tủ locker

Showing 1–12 of 17 results

Nhà máy

Tủ locker cho công nhân

Tủ locker ABS dành cho nhà máy sẽ là một sự đầu tư có lợi về dài khi các nhà máy vốn nước ngoài ở Việt Nam đang dần chuyển sang tủ locker ABS thay vì tủ sắt truyền thống. Khi phải quản lí một số lượng nhân sự lớn như thế, việc mất cắp tài sản cá nhân sẽ xảy ra thường xuyên và điều này có thể làm ảnh hưởng đến tinh thần của bộ phận công nhân cũng như làm cho họ lo lắng không tập trung vào công việc. Với hệ thống tủ locker ABS và khóa chất lượng cao cung cấp khả năng bảo mật tuyệt đối cho tài sản cá nhân của mỗi người sử dụng sẽ giúp công nhân không phải bận tâm về tình trạng mất cắp, cảm thấy an tâm khi đi làm mỗi ngày.

Liên hệ đặt hàng

Tủ locker ABS dành cho nhà máy sẽ là một sự đầu tư có lợi về dài khi các nhà máy vốn nước ngoài ở Việt Nam đang dần chuyển sang tủ locker ABS thay vì tủ sắt truyền thống. Khi phải quản lí một số lượng nhân sự lớn như thế, việc mất cắp tài sản cá nhân sẽ xảy ra thường xuyên và điều này có thể làm ảnh hưởng đến tinh thần của bộ phận công nhân cũng như làm cho họ lo lắng không tập trung vào công việc. Với hệ thống tủ locker ABS và khóa chất lượng cao cung cấp khả năng bảo mật tuyệt đối cho tài sản cá nhân của mỗi người sử dụng sẽ giúp công nhân không phải bận tâm về tình trạng mất cắp, cảm thấy an tâm khi đi làm mỗi ngày.

Các loại khóa tương thích

Các bài viết liên quan