tủ locker

Showing all 9 results

Khu vực để hành lý

Việc đứng đợi ở sảnh khách sạn với một đống thứ hành lý sẽ tạo cảm giác chán nản mặc dù đây đáng lẽ phải là một kì nghỉ vui vẻ. Giờ đây, với tủ locker điện tử MCU, khách hàng có thể đến khách sạn gửi hành lý vào tủ và tự do giải trí trong lúc chờ check-in hoặc check-out. Ngoài ra, tủ có thể được tích hợp phần mềm quản lý để khách sạn có thể tự di chuyển hành lý về phòng của khách trong lúc khách ra ngoài để tiết kiệm thời gian.

Liên hệ đặt hàng

Việc đứng đợi ở sảnh khách sạn với một đống thứ hành lý sẽ tạo cảm giác chán nản mặc dù đây đáng lẽ phải là một kì nghỉ vui vẻ. Giờ đây, với tủ locker điện tử MCU, khách hàng có thể đến khách sạn gửi hành lý vào tủ và tự do giải trí trong lúc chờ check-in hoặc check-out. Ngoài ra, tủ có thể được tích hợp phần mềm quản lý để khách sạn có thể tự di chuyển hành lý về phòng của khách trong lúc khách ra ngoài để tiết kiệm thời gian.

Các loại khóa tương thích