Locker thư viện

Thư viện là một kho sưu tập các nguồn thông tin, được chọn lựa bởi các chuyên gia và có thể được tiếp cận để tham khảo hay mượn, thường là trong một môi trường yên tĩnh phù hợp cho học tập. Trước khi vào thư viện học sinh, sinh viên cần có nơi lưu trữ đồ đạc cá nhân để có thể vào thư viện để mượn sách và học bài. Do đó một hệ thống tủ locker là không thể thiếu đối với thư viện.

Secure your lockers with these locks

Khóa Điện Tử

Khóa điện tử DL2001T

Khóa Cơ

Khóa Chìa

Bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn về giải pháp để đưa ra quyết định lựa chọn dòng tủ phù hợp với mô hình dự án?

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được giải pháp phù hợp nhất

Liên hệ ngay