Smart Locker là một giải pháp thay thế tối ưu và hiệu quả cho việc giao hàng trực tiếp truyền thống bởi ứng dụng tính tự động hoá vào trong mô hình lưu trữ, giúp doanh nghiệp tối ưu hoá hoạt động kinh doanh cũng như mang đến cho khách hàng cuối những trải nghiệm hiện đại mà vẫn đảm bảo được việc hạn chế tiếp xúc giữa người với người.

Toàn cảnh ứng dụng mô hình Smart Locker vào đa điểm dịch vụ

Shipper đến toà nhà, gửi hàng vào tủ theo mã đặt tủ đã đăng ký trước đó

Cư dân nhận được thông báo hàng đã được gửi vào tủ

Cư dân dùng mã xác thực cá nhân để thao tác với tủ nhận hàng