tủ locker

Showing all 3 results

Tủ locker 4 ngăn là dòng tủ locker có kích thước mỗi ngăn tủ trung bình, có thể xếp chồng lên được 4 ngăn trên 1 cột và có thể kết hợp nhiều cột tủ lại với nhau như mong muốn (không giới hạn số lượng cột tủ)