tủ locker

Showing the single result

Tủ locker 8 ngăn là dòng tủ locker có kích thước mỗi ngăn tủ nhỏ, có thể xếp chồng được 8 ngăn trên 1 cột và có thể kết hợp nhiều cột tủ lại với nhau như mong muốn (không giới hạn số lượng cột tủ)