Wireless Online

E-smart Ultra & Ultra M là những đại diện tiêu biểu của giải pháp trực tuyến không dây.
Với sự trợ giúp của phần mềm vận hành khóa dựa trên cơ sở dữ liệu mạnh mẽ (E-ffsmart Ultra Plus +), bạn có thể theo dõi và kiểm soát khóa từ xa trong thời gian thực. Giải pháp cung cấp cho bạn quyền kiểm soát khóa đầy đủ và tăng hiệu quả quản trị cơ sở dữ liệu của bạn.

Liên hệ đặt hàng
0938 989 276(8:30 21:30)
zalo-chat