tủ locker

Showing the single result

Tủ locker 10 ngăn là dòng tủ locker có kích thước mỗi ngăn tủ nhỏ nhất, có thể xếp chồng lên tới 10 ngăn trên 1 cột và có thể kết hợp nhiều cột tủ lại với nhau như mong muốn (không giới hạn số lượng cột tủ).