An toàn và Năng suất luôn là 2 tiêu chí ưu tiên hàng đầu của tủ Smart Locker cho nhà máy. Với thiết kế hiện đại và hệ thống phần mềm quản lý hiệu quả, Smart Locker sẽ phát huy tối đa công dụng góp phần đem lại môi trường làm việc an toàn, thân thiện và hiệu quả cao.

Công dụng của Smart Locker cho Nhà Máy

 • Hệ thống được thiết lập để tối ưu hóa sự an toàn và tiện lợi cho công nhân
 • Một giải pháp tự động hóa cho tủ khóa công nhân
 • Tích hợp công nghệ quét vân tay, quét mã vạch, thẻ ID, camera an ninh.
 • Có thể tích hợp với hệ thống phần mềm chung của nhà máy

Ưu điểm của sản phẩm

Hệ thống quản lý dữ liệu trực tuyến

1. Theo dõi dữ liệu thời gian thực

 • Kiểm tra thông tin người dùng mọi lúc
 • Truy cập vào kho dữ liệu số

2. Truy cứu thông tin trực tuyến

 • Kiểm tra lich sử hoạt động của người dùng
 • Kiểm tra thông tin cài đặt trên từng ngăn tủ

3. Cài đặt/ Bảo trì từ xa

 • Thay đổi thông số cài đặt trên tủ bao gồm thông tin người dùng, thời gian sử dụng và mã số ID.
 • Tự do mở rộng thêm số lượng tủ. Dễ dàng kết nối với Kiosk sau khi lắp đặt
 • Hệ thống phần mềm có thể được tích hợp vào hệ thống quản lý chung của khu tắm
 • Hỗ trợ kiểm tra thông tin, cung cấp chính xác vị trí tủ Locker cho người dùng

Truy cập không dây và quản lý trực tuyến

1. Kết nối tủ không dây

 • Người dùng có thể dùng Kiosk để mở bất kì tủ nào trong phạm vi 46m trong nhà
 • Người quản lý có thể điều khiển tủ từ xa
 • Tủ có thể dễ dàng được cấu hình để tùy biến mục đích sử dụng

2. Chặn và cấp quyền truy cập

Chặn/Cấp quyền truy cập cho vòng tay

Chặn/Cấp quyền truy cập cho khóa

3. Các chế độ hoạt động

Một vòng tay dùng cho một khóa

Nhiều vòng tay dùng cho một khóa

4. Phương thức xác thực đa dạng

RFID
Barcode
Fingerprint
Face ID

Tích hợp hệ thống lớn

Hệ thống bán vé
Hệ thống POS & Hệ thống quản lý tài chính

Trải nghiệm thực tế

Bảng điều khiển trực tuyến

Các dự án liên quan

Đảo Sentosa
Siêu thị E-mart – Gò Vấp

Sản phẩm liên quan

Tủ locker MCU

Tủ điện tử MCU

Tủ locker điện tử

Tủ Locker điện tử (E Locker)

Safety and Productivity are always the top priorities of our Smart Locker for Factories. With modern design and effective management software system, Smart Lockers contribute to a safe, user-friendly and efficient working environment.

Smart Locker Application for Factories

 • The system is set up to optimize worker safety and convenience
 • Automated solution for worker lockers and storage of high value equipment
 • High security authentication integration; fingerprint technology, barcode scanning, ID card, in-built CCTV for added surveillance .
 • Can be integrated with the software system of the factory

Operation Overview

Feature of Smart Lockers

Online Database Management System

1. Real-time database management

 • Monitor locker usage in real-time
 • Access to online information database

2. Online audit trails and logs

 • Check user activity history
 • Check locker installation and service logs

3. Remote maintenance & flexible installation

 • Edit settings on lockers; user info, duration of usage, ID codes
 • Freedom to increase total number of lockers, simple to pair with subsequent kiosk interfaces.
 • Smart Locker software system can be integrated into the general management system of the business
 • Supports locker information and location checking for users

Wireless Access & Controls

1. Wireless locker connection

 • Users can unlock lockers from a kiosk up to a distance of 46 meters
 • Operators can control the lockers remotely
 • Function of lockers can be customised to the purpose of use

2. Granting & restricting locker access

Grant/restrict access for wearable devices

Grant/restrict access to designated lockers

3. Operating modes

1 device to 1 locker

Multiple devices to designated lockers

4. Multiple Authentication Modes

RFID
Barcode
Fingerprint
Face ID

User & Operator Interface

1. Compatible with both hardware & software

Ticketing Systems

POS & Finance Management Systems

2. User Screen Interface

3. Operator Dashboards

Related Projects

Sentosa Island – Singapore
Borneo Samariang Water Park – Malaysia
E-mart Hypermarket – Gò Vấp District

Related Products

Tủ locker MCU

Micro Computer Unit (MCU)

Tủ locker điện tử

Electronic Locker (E Locker)