ABS LOCKER

TỦ KHOÁ ABS – DÒNG M

Tủ khóa ABS dòng M được làm từ nhựa kỹ thuật ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) với nhiều màu sắc để lựa chọn. Tủ có thể tích hợp nhiều tùy chọn khóa khác nhau: khóa cơ không chìa, khóa chìa truyền thống, khóa kỹ thuật số RFID và hasp (dùng cho khóa móc).

Tủ khóa ABS dòng M có 2 mẫu kích thước. Mẫu nhỏ có thể xếp chồng lên đến 9 ngăn tủ và mẫu lớn xếp chồng được 5 ngăn tủ.

Kích thước bên trong (mm) (Cao x Rộng x Sâu)
Mẫu M400 : 370 x 274 x 348
Mẫu M200 : 168 x 274 x 348

Các màu sắc cơ bản:
   

TỦ KHOÁ ABS – DÒNG N

Tủ khóa ABS dòng N được làm từ nhựa kỹ thuật ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) với nhiều màu sắc để lựa chọn. Tủ có thể tích hợp nhiều tùy chọn khóa khác nhau: khóa cơ không chìa, khóa chìa truyền thống, khóa kỹ thuật số RFID và hasp (dùng cho khóa móc).

Kích thước bên trong (mm) (Cao x Rộng x Sâu)
Mẫu N2 : 900 x 313 x 480
Mẫu N3 : 590 x 313 x480
Mẫu N4 : 435 x 313 x 480
Mẫu N6 : 280 x 313 x 480
Mẫu NS5 : 342 x 313 x 400

Các màu sắc cơ bản:
    

TỦ KHOÁ ABS – DÒNG T

Tủ khóa ABS dòng T được làm từ nhựa kỹ thuật ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) với nhiều màu sắc để lựa chọn. Tủ có thể tích hợp nhiều tùy chọn khóa khác nhau: khóa cơ không chìa, khóa chìa truyền thống, khóa kỹ thuật số RFID và hasp (dùng cho khóa móc).

Tủ khóa ABS dòng T có 4 mẫu kích thước. Mẫu có kích thước nhỏ nhất có thể xếp chồng lên đến 10 ngăn tủ và mẫu có kích thước lớn nhất có thể xếp chồng được 4 ngăn tủ.

Kích thước bên trong (mm) (Cao x Rộng x Sâu)
Mẫu 4T : 410 x 270 x 415
Mẫu 5T : 322 x 270 x 415
Mẫu 8T : 200 x 270 x 415
Mẫu 10T : 150 x 270 x 415

Các màu sắc cơ bản:
   

TỦ KHOÁ ABS – DÒNG W

Tủ khóa ABS dòng W được làm từ nhựa kỹ thuật ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) với nhiều màu sắc để lựa chọn. Tủ có thể tích hợp nhiều tùy chọn khóa khác nhau: khóa cơ không chìa, khóa chìa truyền thống, khóa kỹ thuật số RFID và hasp (dùng cho khóa móc).

Tủ ABS dòng W có 4 mẫu kích thước. Mẫu có kích thước nhỏ nhất có thể xếp chồng lên được 6 ngăn tủ và mẫu có kích thước lớn nhất có thể xếp chồng được 2 ngăn tủ.

Kích thước bên trong (mm) (Cao x Rộng x Sâu)
Mẫu W900 : 900 x 375 x 480
Mẫu W600 : 590 x 375 x 480
Mẫu W400 : 435 x 375 x 480
Mẫu W300 : 280 x 375 x 480

Các màu sắc cơ bản:
    

KHÓA TƯƠNG THÍCH

khoa so 3S tu locker

Khóa số 3S

khoa dien tu RF-15N tu locker

Khóa điện tử RF-15N

khoa dien tu RF-15C tu locker

Khóa điện tử RF-15C

khoa khong chia 1525 tu locker

Khóa không chìa 1525

khoa chia tu locker

Khóa dùng chìa