tủ locker

Showing all 7 results

Khối phổ thông

Đối với khối phổ thông thì hầu hết các em học sinh đều cần có 1 chiếc school locker để đựng tập vở, đồ cá nhân và các đồ dùng có giá trị. Ở lứa tuổi này, nhiều em đã được sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng, tủ locker giúp các em ở khối phổ thông có trách nhiệm bảo quản tài sản của mình, các bậc phụ huynh cũng yên tâm khi cho các em mang những vật dụng có giá trị đến lớp. Trang bị school locker với khóa an toàn sẽ tránh được những việc không hay xảy ra, làm cho môi trường học đường ngày càng văn mình hơn.

Liên hệ đặt hàng

Đối với khối phổ thông thì hầu hết các em học sinh đều cần có 1 chiếc school locker để đựng tập vở, đồ cá nhân và các đồ dùng có giá trị. Ở lứa tuổi này, nhiều em đã được sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng, tủ locker giúp các em ở khối phổ thông có trách nhiệm bảo quản tài sản của mình, các bậc phụ huynh cũng yên tâm khi cho các em mang những vật dụng có giá trị đến lớp. Trang bị school locker với khóa an toàn sẽ tránh được những việc không hay xảy ra, làm cho môi trường học đường ngày càng văn mình hơn.

Các loại khóa tương thích